چاپ مطلب

درمان توده های پستان

تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۱۰ , ۱۱:۴۲

درمان توده های پستان

از ديرباز توده هاي پستاني به عنوان يك علامت مهم انواع بيماري هاي پستان، اعم از بيماريهاي خوش خيم و سرطان پستان شناخته شده بودند. در متون پزشكي كهن، از جمله متون ايراني، در مورد انواع غده هاي پستاني و مشخصات آنها به تفصيل صحبت شده است. در حال حاضر نيز توده هاي پستان، از مهمترين علائم سرطان پستان و انواع بيماريهاي خوش خيم پستان هستند.

 

 كشف يك توده در پستان مي تواند از مهمترين اتفاقات زندگي يك خانم باشد كه باعث ايجاد اضطراب مي شود. بنابراين شناخت انواع توده هاي پستان و ماهيت آنها و چگونگي برخورد با آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

توده های خوش خیم پستان می توانند به علل مختلفی ایجاد شوند که مهمترین آنها موارد زیر می باشند.  

·        كيستهاي پستان

·        تغييرات فيبروكيستيك در پستان

·        فيبروآدنوما

·        آبسه هاي پستاني

·        التهابات مجاري پستان

·        نكروز چربي

 

چاپ مطلب